Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal si confidentialitatea datelor

SC Venicci Baby SRL

Incepand cu data de 25.05.2018, devine aplicabil Regulamentul 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, cunoscut si sub acronimul GDPR (General Data Protection Regulation).

 

Politica privind prelucrarea si confidentialitatea datelor

  1. Scop – definitii relevante in contextul protectiei datelor cu caracter personalInformare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate.

2.1. Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale Clientului (chiar si dupa incetarea relatiei contractuale), potentialilor clienti, ale persoanelor cu care SC Venicci Baby SRL deruleaza contracte ocazionale, reprezentantilor legali sau conventionali ai Clientului, Imputernicitilor Clientului.

2.2. Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor de contact, reprezentantilor legali sau conventionali, colaboratorilor, angajatilor si/sau persoanelor fizice desemnate de catre un Client (chiar si dupa incetarea relatiei contractuale) al SC Venicci Baby SRL .

2.3. Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor de contact, reprezentantilor legali sau conventionali, ale colaboratorilor, ale angajatilor si/sau ale altor persoane fizice desemnate de catre un partener contractual al SC Venicci Baby SRL .

2.4. Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajatilor SC Venicci Baby SRL .

  1. Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal in contextul utilizarii de cookie-uri.
  2. Confidentialitatea datelor
  3. Scop – Definitii relevante in contextul protectiei datelor cu caracter personal

Aceasta politica are drept scop informarea unitara a oricarei persoane fizice ale carei date cu caracter personal sunt prelucrate de catre SC Venicci Baby SRL si se aplica urmatoarelor persoane, denumite impreuna in mod generic „Persoane vizate”:
– Clientul (chiar si dupa incetarea relatiei contractuale), potentiali clienti, persoane cu care SC Venicci Baby SRL încheie contracte ocazionale, reprezentantii legali sau conventionali ai Clientului,;
– Persoanele de contact, reprezentantii legali sau conventionali, colaboratorii, angajatii si/sau persoanele fizice desemnate de catre un Client (chiar si dupa incetarea relatiei contractuale) al SC Venicci Baby SRL.

– Persoanele de contact, reprezentantii legali sau conventionali, colaboratorii, angajatii si/sau persoanele fizice desemnate de catre un partener contractual al SC Venicci Baby SRL;
– Angajatii SC Venicci Baby SRL;
– Vizitatorii site-urilor SC Venicci Baby SRL.

Accesânad linkul următor puteți consulta Politica de utilizare Cookies:
Politica de utilizare cookies

Definitii relevante in contextul protectiei datelor cu caracter personal
Date cu caracter personal = orice informatie privind o persoana fizica identificata sau identificabila;

O persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator on-line, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Prelucrarea datelor cu caracter personal = orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea/restrictionarea, stergerea sau distrugerea;

Dreptul la informare = dreptul persoanei vizate de a fi informata cu privire la identitatea si datele de contact ale operatorului si ale Responsabilului cu protectia datelor (acolo unde este cazul), scopurile in care se face prelucrarea datelor, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de legislatia privind protectia datelor cu caracter personal pentru persoana vizata si conditiile in care pot fi exercitate;

Dreptul de acces la date = dreptul persoanei vizate de a obtine de la operatorul de date la cerere si in mod gratuit, confirmarea faptului ca datele cu caracter personal care o vizeaza, sunt sau nu prelucrate de catre acesta;

Dreptul la rectificare = dreptul persoanei vizate de a obtine, la cerere si in mod gratuit, rectificarea datelor inexacte care o privesc, precum si completarea datelor incomplete;

Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) = dreptul persoanei vizate de a obtine, la cerere si in mod gratuit, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege, stergerea datelor cu caracter personal care privesc acea persoana;

Dreptul la restrictionarea prelucrarii = dreptul persoanei vizate de a obtine, la cerere si in mod gratuit, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege, marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a limita prelucrarea ulterioara a acestora;

Dreptul la portabilitatea datelor = dreptul persoanei vizate de a primi, la cerere si in mod gratuit, datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre SC Venicci Baby SRL catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;

Dreptul la opozitie = dreptul persoanei vizate de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele cu caracter personal care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale = dreptul persoanei vizate de a cere si de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii bazate exclusiv pe prelucrari efectuate prin mijloace automate (incluzand crearea de profiluri) care produce efecte juridice in privinta persoanei vizate sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa;

Dreptul de a se adresa justitiei sau Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal = dreptul persoanei vizate de a se adresa cu plangere Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, respectiv de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, care au fost incalcate.

2.Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate

2.1. Relatia SC Venicci Baby SRL – Client persoana fizica

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale Clientului (chiar si dupa incetarea relatiei contractuale), potentialilor clienti, ale persoanelor cu care SC Venicci Baby SRL deruleaza contracte ocazionale, reprezentantilor legali sau conventionali ai Clientului,;

In vederea comercializării carucioare pentru copii,accesorii, SC Venicci Baby SRL prelucreaza date cu caracter personal, in conformitate cu prevederile legale aplicabile in domeniul protectiei datelor cu caracter personal respectiv Regulamentul General privind Protectia Datelor nr. 679/2016 si legislatia subsecventa.

2.1.1. Categorii ale persoanelor fizice vizate

Datele cu caracter personal care sunt prelucrate de catre SC Venicci Baby SRL apartin urmatoarelor categorii de persoane vizate: Clientul (chiar si dupa incetarea relatiei contractuale), reprezentantii legali sau conventionali ai Clientului (denumiti impreuna in mod generic, in cele ce urmeaza, „Persoane vizate”). Aceste date cu caracter personal sunt incluse in documentele transmise catre SC Venicci Baby SRL la initierea relatiilor contractuale cu Clientul sau pe parcursul derularii acestora.

2.1.2. Scopurile prelucrarii datelor caracter personal
SC Venicci Baby SRL prelucreaza date cu caracter personal pentru următoarele scopuri, dupa cum urmeaza:

2.1.3.1. In vederea indeplinirii obligatiilor legale, SC Venicci Baby SRL prelucreaza datele cu caracter personal pentru: executarea si imbunatatirea produselor si serviciilor oferite prin preluarea in pagina web a datelor din actul de identitate, conform cerintelor legale aplicabile; cunoasterea clientelei in vederea prevenirii spalarii banilor si combaterii finantarii terorismului; gestiunea administrativ-financiara; gestionarea controalelor efectuate de autoritati; pastrarea, depozitarea (premergatoare arhivarii) si arhivarea documentelor; implementarea masurilor de securitate a datelor cu caracter personal.  Pentru indeplinirea scopurilor anterior mentionate, SC Venicci Baby SRL se va baza, in masura in care este necesar, si pe interesul sau legitim in desfasurarea obiectului sau de activitate.

2.1.3.2. In vederea incheierii si executarii contractului dintre Client si SC Venicci Baby SRL, aceasta prelucreaza datele cu caracter personal pentru: incheierea, derularea si gestionarea relatiei contractuale cu Clientul, in vederea furnizarii produselor si serviciilor ce intra in sfera obiectului de activitate al SC Venicci Baby SRL; constatarea, exercitarea sau apararea unor drepturi ale SC Venicci Baby SRL in instanta; gestionarea reclamatiilor si sesizarilor primite cu privire la produsele si/sau serviciile contractate.

2.1.3.3. In vederea indeplinirii intereselor legitime ale SC Venicci Baby SRL, in contextul desfasurarii obiectului sau de activitate, SC Venicci Baby SRL prelucreaza datele cu caracter personal pentru: imbunatatirea produselor si serviciilor furnizate, prin optimizarea fluxurilor si a reglementarilor interne (inclusiv optimizarea costurilor si a bugetelor).

2.1.3.4. In baza consimtamantului exprimat de catre Persoana vizata cu ocazia deschiderii relatiei comerciale sau in alte situatii, dupa caz, pentru urmatoarele scopuri:
– Marketing direct, prin comunicarea de informatii si/sau oferte personalizate cu privire la produse, servicii si activitati ale SC Venicci Baby SRL si/sau ale partenerilor acesteia, precum si efectuarea de catre SC Venicci Baby SRL, direct sau prin partenerii contractuali ai acesteia, a studiilor de marketing cu privire la produsele, serviciile si activitatile actuale si/sau viitoare ale SC Venicci Baby SRL si/sau ale partenerilor acesteia;
– Analiza unor detalii comportamentale necesare in vederea generarii de oferte personalizate de produse comercializate de SC Venicci Baby SRL la cererea persoanei vizate.
– Generarea de oferte si comunicari personalizate, prin utilizarea unor tehnici informatice care implica un proces decizional automatizat (incluzand crearea de profiluri) si care pot produce efecte juridice asupra persoanei vizate sau care o pot afecta in mod similar intr-o masura semnificativa. In acest scop, pentru a transmite oferte personalizate cat mai apropiate de interesele persoanei vizate, SC Venicci Baby SRL va prelucra toate sau numai o parte din datele pe care le furnizez direct in contextul relatiei mele contractuale cu SC Venicci Baby SRL, precum si datele pe care le furnizeaza partenerii contractuali ai SC Venicci Baby SRL. Tehnicile informatice/algoritmii folositi permit SC Venicci Baby SRL. sa identifice preferintele mele in ceea ce priveste unele dintre categoriile de produse si servicii puse la dispozitie de catre SC Venicci Baby SRL, de catre partenerii SC Venicci Baby SRL. In urma preferintelor astfel conturate si a altor detalii care rezulta din comportamentul avut in contextul relatiei contractuale, SC Venicci Baby SRL imi va aduce in atentie oferte axate in special pe categoriile de produse si servicii care pot fi de interes pentru mine. Prelucrarea datelor in acest scop prezinta beneficiul de a mi se pune la dispozitie oferte cat mai adaptate nevoilor si intereselor mele. De asemenea, tinand cont de faptul ca SC Venicci Baby SRL isi doreste sa imi comunice oferte personalizate, in functie de preferintele si interesele manifestate, am luat cunostinta ca este posibil ca ofertele vizand produse si servicii pentru care nu mi-am manifestat anterior interesul sa nu imi fie aduse la cunostinta.
Consimtamantul exprimat cu privire la activitatile de prelucrare de mai sus poate fi retras in orice moment, fara a afecta legalitatea activitatilor de prelucrare efectuate inaintea retragerii.

2.1.4. In vederea indeplinirii scopurilor de prelucrare mentionate mai sus, SC Venicci Baby SRL prelucreaza datele cu caracter personal care ii sunt furnizate in mod direct. Refuzul de a furniza datele cu caracter personal poate determina imposibilitatea furnizarii produselor si serviciilor ce intra in sfera de activitate a SC Venicci Baby SRL si/sau a indeplinirii celorlalte scopuri de prelucrare ale SC Venicci Baby SRL.

2.1.5. Dezvaluirea datelor cu caracter personal
Pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare, SC Venicci Baby SRL poate dezvalui datele cu caracter personal catre urmatoarele categorii de destinatari: Persoana vizata, reprezentantii legali sau conventionali ai Persoanei vizate, reprezentantii SC Venicci Baby SRL, alte persoane fizice sau juridice care prelucreaza datele personale in numele SC Venicci Baby SRL, parteneri contractuali ai SC Venicci Baby SRL, imputerniciti ai SC Venicci Baby SRL in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, autoritatea judecatoreasca, autoritati publice centrale, autoritati publice locale, organizatii internationale, furnizorii de servicii si bunuri, organizatii profesionale, organizatii de cercetare a pietei.

2.1.6. Durata prelucrarii

In vederea realizarii scopurilor de prelucrare mentionate, SC Venicci Baby SRL va prelucra datele cu caracter personal pe durata derularii relatiei comerciale, precum si ulterior, atunci cand exista o necesitate de afaceri legitima pentru a proceda astfel (de exemplu, pentru a va furniza informatiile solicitate sau pentru a ne respecta obligatiile legale, fiscale sau contabile). Este posibil ca, in urma indeplinirii termenelor legale de arhivare, SC Venicci Baby SRL sa dispuna anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal si sa continue prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice.

2.1.7. Transferul datelor cu caracter personal In prezent, in vederea indeplinirii scopurilor mai sus-mentionate este posibil ca SC Venicci Baby SRL sa transfere anumite categorii de date cu caracter personal in afara Romaniei respectiv in state din cadrul UE/ SEE.

Este posibil ca pe parcursul desfasurarii activitatii, statele de transfer mai sus mentionate sa se modifice. Puteti obtine o lista actualizata cu statele unde se transfera datele cu caracter personal accesand varianta actualizata a Politicii privind protectia datelor cu caracter personal si confidentialitatea.

2.1.8. Drepturile persoanelor fizice vizate

Persoanele vizate beneficiaza de urmatoarele drepturi in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul  la rectificare, dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, in masura in care persoana vizata considera necesar.

2.1.9. Este posibil ca, in urma solicitarii de stergere a datelor, SC Venicci Baby SRL sa anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) si sa continue in aceste conditii prelucrarea pentru scopuri statistice.

2.1.10. Pentru detalii suplimentare cu privire la activitatile de prelucrare efectuate de catre SC Venicci Baby SRL, precum si cu privire la drepturile de care beneficiezi in acest context, te rugam sa ne transmiti solicitarea la urmatoarea adresa: contact@venicci.ro.

2.1.11. Informarea  privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale Clientului (chiar si dupa incetarea relatiei contractuale), potentialilor clienti, ale reprezentantilor legali sau conventionali ai Clientului.

2.2. Relatia SC Venicci Baby SRL – Client persoana juridica

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor de contact, reprezentantilor legali sau conventionali, colaboratorilor, angajatilor si/sau persoanelor fizice desemnate de catre un Client (chiar si dupa incetarea relatiei contractuale) al SC Venicci Baby SRL.

2.3 Relatia SC Venicci Baby SRL – parteneri contractuali (furnizori de bunuri/servicii)

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor de contact, reprezentantilor legali sau conventionali, ale colaboratorilor, ale angajatilor si/sau ale altor persoane fizice desemnate de catre un partener contractual al SC Venicci Baby SRL.

In masura in care oricare partener contractual al SC Venicci Baby SRL dezvaluie Datele cu Caracter Personal ale persoanelor de contact desemnate de catre acesta, ale reprezentantilor legali sau conventionali, ale colaboratorilor, ale angajatilor si/sau ale altor persoane fizice catre SC Venicci Baby SRL pentru sau in legatura cu incheierea si/sau executarea unui Contract, avand in vedere faptul ca SC Venicci Baby SRL nu beneficiaza de modalitatea practica de a asigura in mod direct informarea acestor categorii de persoane, partenerul contractual al SC Venicci Baby SRL are obligatia sa informeze aceste persoane cu privire la Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, inclusiv in contextul drepturilor SC Venicci Baby SRL prevazute in Contract, daca este cazul, utilizand in acest sens textul de informare:
Furnizorul va lua masuri pentru ca aceasta dezvaluire sa se faca conform oricaror cerinte aplicabile, inclusiv cele privind informarea si obtinerea consimtamantului persoanelor vizate, daca este cazul, astfel incat Clientul sa poata prelucra Datele cu Caracter Personal pentru scopurile prevazute in Contract, fara sa mai indeplineasca vreo formalitate. Furnizorul va respecta instructiunile ce pot fi trimise periodic de catre Client in scris, in format electronic sau pe hartie, cu privire la informatiile ce trebuie furnizate respectivelor persoane fizice in scopul indeplinirii prevederilor prezentei clauze.
2.3.1. Informare privind Protectia datelor cu caracter personal
SC Venicci Baby SRL prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal, in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (Regulamentul), precum si conform legislatiei subsecvente in domeniu.
2.3.2. Categorii de persoane fizice vizate
Datele cu caracter personal care sunt prelucrate de catre SC Venicci Baby SRL apartin urmatoarelor categorii de persoane vizate: persoanele de contact desemnate de catre partenerul contractual al SC Venicci Baby SRL, reprezentantii legali sau conventionali ai partenerului contractual al SC Venicci Baby SRL, colaboratorii, angajatii si/sau alte categorii de persoane fizice ale caror date sunt divulgate SC Venicci Baby SRL de catre partenerul contractual al acesteia, daca este cazul (denumiti impreuna in mod generic, in cele ce urmeaza, „Persoane vizate”). Aceste date cu caracter personal sunt incluse in documentele transmise catre SC Venicci Baby SRL la initierea relatiilor contractuale cu partenerul contractual sau pe parcursul derularii acestora.
2.3.3. Temeiurile si scopurile pentru care SC Venicci Baby SRL prelucreaza datele cu caracter personal
2.3.3.1. Indeplinirea obligatiilor legale ale SC Venicci Baby SRL in contextul derularii relatiilor contractuale:  gestiune administrativ-financiara; pastrarea/depozitarea (premergatoare arhivarii) si arhivarea documentelor; realizarea de audituri si investigatii interne; gestionarea controalelor efectuate de autoritati; implementarea masurilor de securitate a datelor cu caracter personal (inclusiv prin realizarea de copii de siguranta); alte obligatii legale aplicabile in functie de natura relatiei contractuale si/sau calitatea dumneavoastra). Pentru ideplinirea scopurilor anterior mentionate, SC Venicci Baby SRL se va baza, in masura in care este necesar, si pe interesul sau legitim in desfasurarea obiectului sau de activitate.
2.3.3.2. Incheierea si desfasurarea contractului incheiat intre SC Venicci Baby SRL si partenerul sau contractual prin raportare la specificul relatiei contractuale;
2.3.4. Categoriile de date cu caracter personal
In vederea indeplinirii scopurilor de prelucrare mentionate mai sus, SC Venicci Baby SRL prelucreaza datele pe care ni le furnizati in mod direct, datele furnizate de catre partenerul contractual al SC Venicci Baby SRL in vederea incheierii si executarii contractului incheiat cu SC Venicci Baby SRL (incluzand, dar fara limitare la acestea: nume, prenume, adresa de email, numar de telefon), precum si date pe care SC Venicci Baby SRL le genereaza pe baza acestora, respectiv: informatii ce rezulta din neconformitatile semnalate de catre orice persoana, date rezultate din utilizarea aplicatiilor puse la dispozitie de catre SC Venicci Baby SRL (daca este cazul).
2.3.5. Categoriile de destinatari
In contextul indeplinirii scopurilor de prelucrare mentionate mai sus, SC Venicci Baby SRL poate sa dezvaluie datele dumneavoastra cu caracter personal catre urmatoarele categorii de destinatari: dumneavoastra, in masura in care va exercitati dreptul de acces de care beneficiati conform legislatiei aplicabile in materie, autoritatilor publice locale/centrale, imputernicitilor (entitati care asista SC Venicci Baby SRL in activitatile de prelucrare) si/sau partenerilor contractuali.
2.3.6. Durata prelucrarii. Destinatia ulterioara a datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de catre SC Venicci Baby SRL pe durata executarii contractului, precum si ulterior in vederea indeplinirii obligatiilor legale ale SC Venicci Baby SRL, inclusiv obligatiile de arhivare. Dupa indeplinirea duratelor de arhivare, SC Venicci Baby SRL poate anonimiza datele, lipsindu-le astfel de caracterul personal, pentru a efectua in continuare diverse prelucrari statistice.
2.3.7. Transferul datelor cu caracter personal in strainatate
In prezent, in vederea indeplinirii scopurilor mai sus-mentionate este posibil ca SC Venicci Baby SRL sa transfere anumite categorii de date cu caracter personal in afara Romaniei respectiv in state din cadrul UE/SEE.

Este posibil ca pe parcursul desfasurarii activitatii, statele de transfer mai sus mentionate sa se modifice. Puteti obtine o lista actualizata cu statele unde se transfera datele cu caracter personal accesand varianta actualizata a Politicii privind protectia datelor cu caracter personal si confidentialitatea.

2.3.8. Drepturile de care beneficiezi in contextul activitatilor de prelucrare
In conditiile prevazute de legislatia in domeniul prelucrarii datelor cu caracter personal, beneficiezi de urmatoarele drepturi: dreptul la informare; dreptul de acces la date; dreptul la rectificare; dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege; dreptul la restrictionarea prelucrarii (incepand din 25 mai 2018); dreptul la portabilitatea datelor (incepand din 25 mai 2018); dreptul la opozitie; dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate; si dreptul de a te adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, in masura in care consideri necesar.
2.3.9. Este posibil ca, in urma solicitarii de stergere a datelor, SC Venicci Baby SRL sa anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) si sa continue in aceste conditii prelucrarea pentru scopuri statistice.
2.3.10. Pentru mai multe detalii cu privire la activitatile de prelucrare efectuate de catre SC Venicci Baby SRL, precum si cu privire la drepturile de care beneficiezi in acest context, te poti adresa SC Venicci Baby SRL  la urmatoarea adresa: contact@venicci.ro.

2.4. Relatia SC Venicci Baby SRL – angajati

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajatilor SC Venicci Baby SRL

SC Venicci Baby SRL, in calitatea sa de operator de date, colecteaza si prelucreaza datele cu caracter personal ale angajatilor sai, date care sunt furnizate in mod direct sau care pot rezulta in mod indirect, in cursul derularii relatiei de munca.
In notiunea de angajati sunt incluse persoanele care au incheiate contracte de munca (indiferent de tipul contractului – pe durata determinata sau nedeterminata, part-time etc., care sunt delegate sau detasate – inclusiv angajatii pusi la dispozitie de agentii de munca temporara), care au incheiate contracte de mandat sau contracte de colaborare cu SC Venicci Baby SRL.

2.4.1. SC Venicci Baby SRL prelucreaza datele cu caracter personal ale angajatilor sai pentru urmatoarele scopuri:
– In vederea incheierii si executarii contractului, pentru urmatoarele scopuri: recrutare, scopuri generale de resurse umane, in vederea desfasurarii relatiilor de munca/mandat/colaborare; training; evaluarea performantelor; verificarea modului de conformare cu politicile si reglementarile interne; salarizare, acordarea de bonusuri; gestionarea costurilor si bugetelor de resurse umane (“cost management”); gestionarea beneficiilor constand in tichete de masa si respectiv facilitarea accesului la servicii medicale, servicii wellness, servicii privind pensiile facultative si servicii de asigurare, prin furnizori de servicii, aplicatiile, sistemele si reteaua de echipamente IT, potrivit atributiilor din fisa postului.
– In vederea indeplinirii obligatiilor legale, pentru urmatoarele scopuri: conformarea cu obligatiile specifice de dreptul muncii (inclusiv, dar fara a se limita la sanatatea si securitatea in munca) privind administrarea resurselor umane; arhivare; administrarea conflictelor de interese care ar putea fi generate de activitatile extra-profesionale, precum si de relatiile de rudenie; audit intern; monitorizarea accesului si asigurarea securitatii in incintele SC Venicci Baby SRL (supraveghere video, monitorizare acces in sediu prin carduri de acces); asigurarea permanenta a conditiilor tehnice si organizatorice necesare pentru desfasurarea activitatii si monitorizarea disciplinei in desfasurarea atributiilor angajatilor SC Venicci Baby SRL si monitorizarea resurselor si echipamentelor IT si de telecomunicatii puse la dispozitia angajatilor precum si asigurarea securitatii sistemelor informatice (inclusiv prin realizarea de copii de siguranta).
– In vederea indeplinirii intereselor legitime ale SC Venicci Baby SRL, pentru urmatorul scop: evenimente interne si evidentiere pozitiva/promovare in cadrul organizatiei.
– In temeiul consimtamantului exprimat de catre angajatul SC Venicci Baby SRL, pentru urmatorul scop: testarea functionalitatilor noi ale produselor SC Venicci Baby SRL, inainte ca acestea sa fie facute disponibile pe piata.

2.4.2. Categorii de date cu caracter personal
SC Venicci Baby SRL colecteaza si prelucreaza urmatoarele categorii de date cu caracter personal: nume, prenume, sex, data si locul nasterii, cetatenie, semnatura, date din actele de stare civila, date din hotarari de divort si/sau de incredintare a minorului, certificatele de nastere ale copiilor, telefon, email, adresa, profesie, loc de munca, formare profesionala – diplome – studii, date privind istoricul angajarilor, functie, directie, departament, date istorice privind salarizarea, mariri de salariu, bonusuri acordate, informatii privind monitorizarea activitatii, informatii privind istoricul training-urilor, obisnuinte/preferinte/comportament, imagine, serie si numar buletin/pasaport, cod numeric personal, date privind starea de sanatate, date care denota convingerile religioase, date privind cazierul judiciar, date privind savarsirea de infractiuni, date privind condamnari penale/masuri de siguranta, date privind sanctiuni disciplinare, date cu caracter personal care pot rezulta in cursul cercetarilor disciplinare, ora intrarii in incintele SC Venicci Baby SRL, ora iesirii din incintele SC Venicci Baby SRL, precum si orice alte categorii de date pe care angajatii SC Venicci Baby SRL ni le furnizeaza in mod direct.
Suplimentar categoriilor de date mentionate mai sus, pentru scopul facilitarii accesului la servicii medicale si de wellness pentru membrii de familie ai angajatilor sau terte persoane, SC Venicci Baby SRL va prelucra urmatoarele categorii de date apartinand sotului/sotiei/copiilor angajatilor sau tertelor persoane: nume, prenume, adresa, telefon, email, cod numeric personal, numar si serie de buletin.
Avand in vedere ca datele cu carcater personal mai sus mentionate nu se obtin in mod direct de la membrii de familie ai angajatilor sau ale tertelor persoane si ca SC Venicci Baby SRL nu ar avea cum sa realizeze, in mod practic, informarea acestora cu privire la activitatile de prelucrare, angajatii SC Venicci Baby SRL isi asuma responsabilitatea sa se asigure ca membrii lor de familie sau tertele persoane au fost informati in mod corect si complet si ca s-a obtinut consimtamantul acestora (in masura in care este necesar, potrivit prevederilor legale) cu privire la activitatile de prelucrare detaliate in prezenta norma.

2.4.3. Dezvaluirea datelor cu caracter personal
In vederea indeplinirii scopurilor mai sus-mentionate, SC Venicci Baby SRL poate dezvalui datele cu caracter personal ale angajatilor catre urmatoarele categorii de destinatari: parteneri contractuali, imputerniciti, alte societati din grupul SC Venicci Baby SRL autoritati publice centrale/locale, furnizori de servicii medicale, furnizori de servicii wellness, furnizori de servicii privind pensiile facultative, furnizori de servicii de asigurari, precum si angajatilor in cazul primirii unei solicitari in baza dreptului de acces.

2.4.4. Furnizarea datelor cu caracter personal
Furnizarea datelor cu caracter personal de catre angajati poate fi o obligatie contractuala sau o obligatie necesara pentru incheierea unui contract si este necesara pentru SC Venicci Baby SRL in vederea gestionarii raporturilor de munca/mandat/colaborare, precum si pentru indeplinirea obligatiilor legale ce revin SC Venicci Baby SRL in calitate de angajator. Refuzul furnizarii acestor date poate atrage imposibilitatea gestionarii relatiei de munca/mandat/colaborare si a indeplinirii obligatiilor mentionate.

2.4.5. Durata prelucrarii
Datele cu caracter personal sunt stocate de catre SC Venicci Baby SRL in vederea prelucrarii lor pe durata derularii relatiei de munca/mandat/ colaborare si ulterior, conform cerintelor din reglementarile interne aplicabile la nivelul SC Venicci Baby SRL, precum si in conformitate cu cerintele legale aplicabile, inclusiv, dar fara limitare la, cerintele din materia arhivarii.

2.4.6. Transferul datelor cu caracter personal
In vederea realizarii unora din scopurile mai sus-mentionate, este posibil ca anumite categorii de date cu caracter personal sa fie transferate in afara Romaniei. Datele pot fi transferate in state din in state din cadrul UE/ SEE.
In masura in care SC Venicci Baby SRL efectueaza astfel de activitati de prelucrare, isi va intemeia transferul conform cerintelor Regulamentului UE nr. 679/2016 si in temeiul clauzelor standard de protectie a datelor adoptate de Comisia Europeana pentru a asigura nivelul necesar de securitate si confidentialitate.
Este posibil ca pe parcursul desfasurarii activitatii, statele de transfer mai sus mentionate sa se modifice. Puteti obtine o lista actualizata cu statele unde se transfera datele cu caracter personal accesând varianta actualizata a Politicii privind protectia datelor cu caracter personal si confidentialitatea.

2.4.7. Drepturile persoanelor vizate
Drepturile de care beneficiaza angajatii si membrii de familie ai acestora in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal
In contextul prelucrarii datelor cu caracter personal, angajatii SC Venicci Baby SRL beneficiaza de urmatoarele drepturi:
– Dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitatile de prelucrare efectuate de catre SC Venicci Baby SRL, conform celor descrise in prezentul document;
– Dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obtine confirmarea din partea SC Venicci Baby SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si detalii privind activitatile de prelucrare;
– Dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obtine rectificarea de catre SC Venicci Baby SRL a datelor inexacte, precum si completarea datelor incomplete;
– Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege – este posibil ca, in urma solicitarii de stergere a datelor, SC Venicci Baby SRL sa anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) si sa continue in aceste conditii prelucrarea pentru scopuri statistice;
– Dreptul la restrictionarea prelucrarii in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;
– Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si (ii) dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre SC Venicci Baby SRL catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;
– Dreptul la opozitie – in ceea ce priveste activitatile de prelucrare efectuate pentru scopuri de marketing direct, inclusiv activitatile de profilare, dreptul de opozitie se poate exercita in orice moment, prin transmiterea unei solicitari catre responsabilul cu resursele umane din cadrul SC Venicci Baby SRL;
– Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activitati de prelucrare automate si
– Dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, in masura in care considerati necesar.
Pentru mai multe informatii privind modul de exercitare a drepturilor mai sus-mentionate, angajatii se pot adresa SC Venicci Baby SRL prin transmiterea unui email la adresa: contact@venicci.ro.

 

 3. Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal in contextul utilizarii de cookie-uri

Paginile noastre de web utilizeaza cookie-uri.

Ce sunt cookie-urile si cum sunt acestea utilizate?

Cookie-urile sunt fisiere de mici dimensiuni, alcatuite in general dintr-un sir de caractere, sau parti dintr-un fisier, care la accesarea unui site sunt salvate in browser-ul utilizat de catre calculatorul, telefonul, tableta sau orice alt dispozitiv prin care se acceseaza on-line respectivul site. La fiecare accesare ulterioara a site-ului, browser-ul utilizat trimite catre server-ul respectivului site acest fisier, in scopul de a permite identificarea unui vizitator care a revenit pe site.

In general, site-urile folosesc cookie-uri pentru a facilita oferirea catre vizitatori a unor functionalitati care nu pot fi asigurate in lipsa acestora de protocolul http, protocol de tip text care este cel mai des utilizat pentru accesarea informatiilor on-line de pe servere web (www). Aceste functionalitati constau in managementul sesiunilor utilizatorilor, pastrarea unei sesiuni autentificate, pastrarea preferintelor pe o pagina vizitata (de exemplu, aspecte legate de functionalitatea sau de afisarea grafica a paginilor).

Cand accesezi site-ul ca vizitator, un cookie este trimis catre browser-ul tau de internet si salvat pe hard-disk-ul computerului tau, dar poti bloca salvarea cookie-urilor prin modificarea setarilor browser-ului tau.
Cookie-urile pot stoca informatii ce au un caracter personal (de exemplu, cod de identificare al vizitatorului, preferinte personalizate sau un istoric al paginilor vizitate). Aceste informatii nu sunt generate de cookie-uri, ci de catre vizitator, in momentul in care acesta completeaza formulare on-line, se inregistreaza pe site, utilizeaza sisteme de plati electronice etc. Desi cookie-urile sunt stocate in memoria calculatorului, telefonului, tabletei sau a oricarui alt dispozitiv utilizat pentru accesarea unui site, cookie-urile nu pot accesa sau citi alte informatii stocate in respectivul dispozitiv.

Cookie-urile nu sunt virusi, nu sunt compilate sub forma de cod si nu pot fi executate. In consecinta, acestea nu se pot auto-copia, nu se pot raspandi in alte retele pentru a genera anumite actiuni si nu pot fi utilizate pentru raspandirea de virusi.

In functie de durata, cookie-urile pot fi cookie-uri de sesiune sau cookie-uri permanente:
– Cookie-urile de sesiune au o durata de stocare temporara, limitata doar la durata sesiunii in care un anumit vizitator acceseaza site-ul. La momentul inchiderii sesiunii sau a browser-ului, toate informatiile stocate sunt sterse;
– Cookie-urile permanente sunt stocate in dispozitivul utilizat de catre vizitator si nu sunt sterse la momentul inchiderii sesiunii sau a browser-ului.

Pentru mai multe informatii privind politica de utilizare a cookie-urilor, inclusiv lista modulelor cookie, acceseaza pagina Politica de utilizare cookies.

Browser-ele web ofera functionalitati de setare a nivelului de securitate a informatiilor, permitand vizitatorilor sa opteze ca preferintele lor sa nu fie inregistrate, astfel ca poti bloca utilizarea oricarui cookie prin modificarea setarilor browser-ului tau. Pentru a utiliza facilitatile de setare a nivelului de acceptare a cookie-urilor, in majoritatea cazurilor, se acceseaza sectiunea „Setari”/„Internet options”, sub-sectiunea „Confidentialitate si securitate”/„Privacy” din meniul de browser (in functie de browser-ul utilizat).

Dezactivarea optiunii de accepta cookie-uri poate avea ca implicatii imposibilitatea accesarii unora dintre cele mai importante sectiuni ale site-ului. Pentru acest motiv, este recomandabila acceptarea cookie-urilor apartinand site-urilor pe care le considerati de incredere. In orice moment doriti, aveti posibilitatea de a sterge cookie-urile stocate in dispozitivul pe care il utilizati, accesand sectiunea „Setari”/„Safety”, sub-sectiunea „Confidentialitate si securitate”/„Delete browsing history” din meniul de browser (in functie de browser-ul utilizat).

Vizitatorii fiecarui site apartinand SC Venicci Baby SRL, beneficiaza de toate drepturile prevazute de legislatia privind protectia datelor cu caracter personal, dupa cum urmeaza: dreptul la informare; dreptul de acces la date; dreptul la rectificare; dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”); dreptul la restrictionarea prelucrarii (incepand cu data de 25 mai 2018); dreptul la portabilitatea datelor (incepand cu data de 25 mai 2018); dreptul de opozitie la prelucrarea datelor; dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate; dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente.

Utilizarea cookie-urilor si obligatiile furnizorilor sunt reglementate atat in legislatia nationala (Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, cu modificarile si completarile ulterioare), cat si in cea europeana (Directiva 2002/58/CE asupra confidentialitatii si comunicatiilor electronice, astfel cum a fost modificata si completata prin Directiva 2009/136/CE).

Pentru informatii suplimentare, poti consulta urmatoarele documente si surse de informare publica:
– Regulamentul General privind Protectia Datelor nr. 679/2016 („GDPR”) link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN;
– Avizul nr. 4/2012 privind cookie-urile exceptate de la obtinerea acordului, emis de catre Grupul de Lucru Articolul 29 link: http://collections.internetmemory.org/haeu/20171122154227/http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2012/wp194_en.pdf
https://www.aboutcookies.org/
http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.com/
https://iab-romania.ro/
– „Cookie”, Wikipedia.org link: https://ro.wikipedia.org/wiki/Cookie;
– „Guidance on the rule of use of cookies and similar technologies”, UK Information Commissioner’s Office, Mai 2012 link: https://ico.org.uk/media/for-organisations/documents/1545/cookies_guidance.pdf
In masura in care, pe langa informatiile prezentate mai sus, apreciezi ca iti sunt necesare clarificari suplimentare, ne poti contacta la adresa de email: contact@venicci.ro.

4. Confidentialitatea datelor

Confidentialitatea datelor cu caracter personal si conformarea cu normele legale aplicabile in domeniu reprezinta una dintre preocuparile principale ale SC Venicci Baby SRL, urmarindu-se in permanenta asigurarea securitatii datelor si respectarea cerintelor in materie.
In consecinta, confidentialitatea si securitatea datelor cu caracter personal reprezinta una dintre preocuparile principale ale SC Venicci Baby SRL si, pentru acest motiv, toate datele cu caracter personal sunt prelucrate in concordanta cu dispozitiile legale aplicabile in domeniul protectiei datelor.
Este posibil ca angajatii SC Venicci Baby SRL, in indeplinirea atributiilor de zi cu zi, sa prelucreze date apartinand clientilor persoane fizice, reprezentantilor legali sau conventionali ai clientilor persoane juridice si ai prestatorilor de servicii/utilitati cu care SC Venicci Baby SRL a incheiat relatii contractuale, ai imputernicitilor, ai delegatilor, ai actionarilor/asociatilor persoane fizice etc.
Training-urile angajatilor se desfasoara anual, luand in considerare intotdeauna modificarile legislative. Acestea vizeaza aspecte privind identificarea activitatilor de prelucrare susceptibile sa genereze riscuri pentru persoanele vizate, modul de gestionare a incidentelor de securitate privind datele cu caracter personal, modul de realizare a unei evaluari privind impactul asupra datelor cu caracter personal etc.
Partenerii contractuali ai SC Venicci Baby SRL, furnizori de bunuri sau servicii care, in executarea contractului incheiat cu SC Venicci Baby SRL pot prelucra date cu caracter personal, se obliga sa respecte dispozitiile relevante ale legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal si sa oblige angajatii si/sau alti terti folositi pentru prestarea de servicii la respectarea acestor dispozitii.
In acest context, partenerul contractual garanteaza ca angajatii si/sau alti terti folositi pentru prestarea de Servicii au fost informati si instruiti in masura suficienta cu privire la prevederile legale in domeniul protectiei Datelor cu Caracter Personal, inclusiv dar fara limitare la prevederile legale ale Regulamentului , la cerintele minime de securitate a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal, precum si cu privire la caracterul confidential al informatiilor furnizate de catre Client sau pe care ajung sa le cunoasca in decursul desfasurarii relatiilor contractuale si ca acesti angajati si/sau terti s-au obligat apoi in scris la a respecta confidentialitatea Datelor cu Caracter Personal si la pastrarea secretului profesional. In plus, Furnizorul trebuie sa-i instruiasca conform prezentului Contract pe acesti angajati si/sau terti cu privire la faptul ca Datele cu Caracter Personal pot fi Prelucrate numai in scopuri limitate, atat cat este necesar pentru realizarea Serviciilor care fac obiectul Contractului. Obligatia de a proteja Datele cu Caracter Personal ramane valabila pentru Furnizor si dupa incetarea activitatii ce face obiectul Contractului.
De asemenea, partenerul contractual are obligatia sa ia toate masurile tehnice si organizatorice necesare pentru asigurarea protectiei datelor cu caracter personal colectate, stocate, folosite sau prelucrate de el in orice alt mod. In special, are obligatia sa protejeze datele cu caracter personal la care are acces si sistemele de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal pe care le utilizeaza in vederea indeplinirii obligatiilor asumate prin contractul incheiat cu SC Venicci Baby SRL impotriva accesului neautorizat, precum si impotriva atacurilor de orice tip ale angajatilor sau tertilor, precum si impotriva distrugerii sau pierderii deliberate sau accidentale a datelor cu caracter personal. Partenerul contractual garanteaza ca ulterior se poate verifica si stabili daca si de catre cine au fost introduse, modificate si sterse datele cu caracter personal in/din sistemele de prelucrare a datelor pe care le utilizeaza in vederea indeplinirii obligatiilor asumate prin contract.

Atunci cand SC Venicci Baby SRL initiaza prelucrari de date susceptibile de a genera riscuri ridicate pentru drepturile si libertatile persoanelor vizate, tinand cont de natura, domeniul de aplicare, contextul si scopurile prelucrarii, in special cand se utilizeaza noi tehnologii, va efectua o evaluare de impact asupra protectiei datelor cu caracter personal inaintea prelucrarii.

 

5. Pastrarea informatiilor dumneavoastra în conditii de siguranta

 

Societatea îsi ia angajamentul de a proteja informatiile pe care ni le comunicati si protejeaza informatiile culese prin proceduri fizice si manageriale menite sa previna accesul neautorizat si divulgarea datelor, sa mentina exactitatea datelor si sa asigure utilizarea corespunzatoare a informatiilor.

 

Pentru culegerea sau transferul datelor de natura confidentiala utilizam criptarea Secure Sockets Layer (SSL). Criptarea SSL face ca datele sa poata fi descifrate numai de catre noi. Aceasta masura de securitate este în functiune ori de câte ori browser-ul dumneavoastra afiseaza o cheie neîntrerupta sau un lacat închis (în functie de browser) în subsolul ferestrei.

  1. Contact

Protectia Datelor

In masura in care, pe langa informatiile prezentate mai sus, apreciezi ca iti sunt necesare clarificari suplimentare, ne poti contacta la adresa de email: contact@venicci.ro